Resultados proba de acceso td2 Valdoviño

Resultados proba de acceso td2 Valdoviño
18 de noviembre de 2023
Resultados proba de acceso td2 Valdoviño

35571887h  Apto -

32683673  NP

32681407v Apto

09432118w Apto-

32680763v Apto

54150271z NP

76583440h NP

33545060C Apto-

52939560T Apto-

53306092g Apto-

05433699H Apto 

53333125N NP

32724919J Apto

29098723C NP

32687530e NP

16083094E NP

32726847D Apto

32695192W NP

35584505D Apto

35460932   Apto

76997503N Pendente-

53797866S Apto-

Y3690600B Apto

47362867w Apto-

 

 

Federación Galega de Surf e Bodyboard