NIVEL II. CONVOCATORIA CURSO DE FORMACIÓN: ENTRENADOR NACIONAL EN SURFING NIVEL II FERROLTERRA noviembre 2023 EXCLUSIVO EMPADRONADOS

NIVEL II. CONVOCATORIA CURSO DE FORMACIÓN: ENTRENADOR NACIONAL EN SURFING NIVEL II FERROLTERRA noviembre 2023 EXCLUSIVO EMPADRONADOS
10 de noviembre de 2023
EXCLUSIVO EMPADRONADOS MANCOMUNIDAD FERROLTERRA.

CONVOCATORIA CURSO DE FORMACIÓN:

ENTRENADOR NACIONAL EN SURFING NIVEL II

 

FORMACIÓN GRATUÍTA para as persoas empadroadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2023, nalgún dos Concellos integrantes do XEODESTINO TURÍSTICO FERROLTERRA – RÍAS ALTAS (Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior)(empadroadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2023) que cumpran os requisitos de acceso. 10 PRAZAS

INSCRIPCIÓN  https://forms.gle/LGfS2eEYHXdCtA6e8

O adestrador nacional en surfing nivel II é unha titulación oficial deportiva regrada no BOE (Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del RD 1363/2007, de 24 de octubre).Os cursos de nivel II están orientados aos técnicos/as que desexan exercer na etapa da tecnificación deportiva ou perfeccionamento técnico. As competencias xerais a adquirir neste nivel son as seguintes:

• Adaptar, dirixir e dinamizar o adestramento básico e o perfeccionamento técnico na etapa de tecnificación deportiva.

• Organizar, acompañar e tutelar aos deportistas durante a súa participación en actividades, competicións e eventos propias deste nivel.

 • Xestionar os recursos materiais necesarios e coordinar as actividades dos técnicos ao seu cargo.

• Organizar actividades, competicións e eventos do nivel de iniciación deportiva.

• Deseñar itinerarios e conducir deportistas polo medio natural.

 ESTRUCTURA CURSO ENTRENADOR NACIONAL NIVEL 2

 REQUISITOS PARA ACCEDER A OS CURSOS DE ADESTRADOR NACIONAL DE SURF DE NIVEL 2:

 -        Graduado en Educación Secundaria (ESO) ou titulación equivalente a efectos académicos.

-          Estar en posesión do Título de Monitor Nacional de Surf Nivel I.

-          Superación dunha proba de acceso:

• – Proba física: O aspirante realizará un circuíto de 200 metros, coa seguinte orde: 50 metros de carreira pola praia, entrada na auga, natación ata unha boia situada a 50 metros mar a dentro, regreso nadando, saída polo mesmo punto de entrada e carreira de 50 metros ata a liña de saída. Tempo máximo 5 minutos.

• – Proba de surf: O aspirante deberá realizar un encadenamiento de manobras de tal maneira que se poida xerar ou manter velocidade coa realización de cada unha delas. Tamén terá que facer unha lectura do espazo de tal maneira que se adapte ao timing da onda para realizar a manobra. E demostrar control do medio mediante a interpretación da dinámica litoral (rompientes-correntes), posicionamento na rompiente e selección de onda nas condicións de ondada.

 

  • NOTA: Quedan exentos da proba de acceso os alumnos con certificado Dgan, DAR, DAN ou con resultados destacables das modalidades  recollidas pola FGS nos seus estatutos, estes serán evaluados polos técnicos da proba de acceso. Esta documentación debe ser presentada antes do vernes 7 de novembro.

A proba de acceso realizarase o sábado 18 de novembro de 2023 na praia de San Jorge, segundo condicións do mar, mobilidade á praia de Valdoviño, Ponzos ou Esmelle ás 11.00h ou 16.00h. Avisarase ás persoas rexistradas do lugar e hora definitivo de realización da proba na semana da mesma (venres).

 FORMACIÓN GRATUÍTA para as persoas empadroadas nalgún dos Concellos integrantes do XEODESTINO TURÍSTICO FERROLTERRA – RÍAS ALTAS (empadroadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2023) que cumpran os requisitos de acceso. 10 PRAZAS

Aqueles que superen a proba de acceso, terán que realizar o BLOQUE COMÚN, BLOQUE ESPECÍFICO e 200h PRÁCTICAS.

ESTRUTURA CURSO ADESTRADOR NACIONAL NIVEL 2

O curso comezará coa superación da proba de acceso. A continuación, desenvolverase o bloque específico que consta dunha formación presencial, unha aula virtual e un exame presencial. Superado o bloque específico, terá lugar o bloque común que consta dunha aula virtual e un exame presencial. Por último, dispoñerás de 200 horas de prácticas para desenvolver o teu método de ensino-aprendizaxe nas escolas oficiais da FGS, titorizado por un TD2.

BLOQUE COMÚN.

Realizarase de forma online a través dunha plataforma ao longo do mes de decembro/ xaneiro. (Centro autorizado: http://www.safeformacion.com) O exame final será presencial en Ourense o sábado 20 de xaneiro de 2023 ás 11.00h (esta data pode variar en función de variables loxísticas).

Dirección: Avd bos Aires Nº 40 Ourense.

 Ao darvos de alta na plataforma virtual teredes acceso a apuntamentos para estudar e actividades en liña para practicar, a cualificación será a do exame final, pero será obrigatorio acceder á plataforma virtual e realizar as actividades.

BLOQUE ESPECÍFICO.

Este bloque realizarase presencialmente no Océano Surf Museo de Valdoviño (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de novembro) sito en Av. Gándara de Abaixo, 30, 15552 Valdoviño, A Coruña.
https://maps.app.goo.gl/Js5oAXHyinkEwLT77

Horario concreto do bloque específico:

Noviembre 2023

             PRESENCIAL

 

FECHA

9.00 – 14.00

16.00 – 21.00

Lunes 20

El Surfing Adaptado

 

El Surfing Adaptado

 

Martes 21

Técnica de las maniobras básicas del Surfing

 

Técnica de las maniobras básicas del Surfing

 

Miércoles 22

Reglamentación y normativa de la competición

 

Reglamentación y normativa de la competición

 

Jueves 23

Reglamentación y normativa de la competición

 

Reglamentación y normativa de la competición

 

Viernes 24

Técnica de las maniobras básicas del Surfing

 

Técnica de las maniobras básicas del Surfing

 

Sábado 25

Técnica de las maniobras básicas del Surfing

 

Técnica de las maniobras básicas del Surfing

 

Domingo 26

Técnica de las maniobras básicas del Surfing

 

Técnica de las maniobras básicas del Surfing

 

Lunes 27

Técnica de las maniobras básicas del Surfing

 

Técnica de las maniobras básicas del Surfing

 

Martes 28

El entrenamiento físico del surfista

 

El entrenamiento físico del surfista

 

Miércoles 29

El entrenamiento físico del surfista

 

El entrenamiento físico del surfista

 

ONLINE

FECHA

9.00 – 14.00

16.00 – 21.00

Jueves 30

El entrenamiento físico del surfista

 

El entrenamiento físico del surfista

 

Viernes 1

El entrenamiento físico del surfista

 

El entrenamiento físico del surfista

 

Lunes 4

El entrenamiento físico del surfista

 

El entrenamiento físico del surfista

 

Martes 5

El entrenamiento físico del surfista

 

El entrenamiento físico del surfista

 

 ** pode haber variantes na distribución das materias.

As prácticas (200 horas) realizaranse nunha escola deportiva, recoñecida ou adherida ás federacións galega ou nacional, titorizadas por un TD2. Para certificalas deberá entregarse a documentación facilitada pola federación ao finalizar o bloque específico.

Para inscribirse é necesario encher o seguinte formulario de inscrición
https://forms.gle/LGfS2eEYHXdCtA6e8

Calquera consulta ou dúbida póñase en contacto coa Federación Galega de Surf a través do email: cursos@fgsurf.org . Ou por teléfono no noso contacto: 986 23 90 95/ 652 445 806.

INSCRICIÓN
https://forms.gle/LGfS2eEYHXdCtA6e8

PREGUNTAS FRECUENTES E REQUISITOS:

¿Cal é a documentación que teño que entregar para o bloque específico e común??

-       2x fotocopias DNI

-       Certificado Título de Monitor Nacional de Surf Nivel I

-       Declaración responsable SAFE – Matrícula bloque común

-       3x fotocopias COMPULSADAS DE LA ENSEÑANZA CON LA QUE SE ACCEDE* (fotocopia COMPULSADA de alguna de las siguientes titulaciones):

-       Graduado en ESO (LOGSE)

-       2º Curso BUP

-       Título de Técnico Auxiliar.

-       Título de Bachiller Superior.

-       Cursos Comunes de Artes y Oficios (3º en plan 63 ó 2º en experimental).

-       2º Curso de 1º Ciclo Bachiller General Experimental (R.E.M.)

-       Técnico de Grado Medio.

-       Superación prueba acceso Universidad > 25 años.

-       Título de Oficialía Industrial.

-       Otros estudios equivalentes a efectos académicos.

-       Superación Prueba Acceso sustitutoria requisito título de Graduado en ESO.

* Aqueles que os seus estudos sexan do estranxeiro, teñen que ter os estudos debidamente homologados polo Ministerio de Educación en España.

¿Teño que estar federado para realizar o curso?

Si, xa sexa na Federación Galega ou doutra comunidade.

¿Cando estará formalizada o meu matricula no curso?

Cando estea cuberto e enviado o formulario de inscrición en liña https://forms.gle/LGfS2eEYHXdCtA6e8  (límite, 17 DE NOVEMBRO DE 2023 as 12).

O realizar matricúlaa do curso implica aceptar os termos e condicións descritas neste documento.

¿Onde envío a documentación?

Entregarase: na proba de acceso o día 18 DE NOVEMBRO (DATA LÍMITE).

O non entregar a documentación requirida en tempo e forma implicará a perdida de posibilidade de matriculación nos bloque específico e común.

Ou será enviada (correo postal), ou entregada á oficina / caixa de correos da Federación:

Federación Galega de Surf.

C/ Fotógrafo Luís Ksado, 17, oficina 17

36209 - Vigo

PONTEVEDRA

¿Ata cando teño para enviar entregar a documentación?

o día da proba de acceso, 18 de novembro de 2023.

 ¿É necesario ter todos os bloques para obter o título?

Si, para obter a titulación debes ser apto na proba de acceso, apto no bloque común e específico e apto no bloque de 200h de prácticas.

¿Onde podo realizar as prácticas?

En calquera escola oficial da Federación Galega de Surf ou española, titorizado por un TD2. Son 200h, para certificalas deberá entregarse a documentación facilitada pola federación ao finalizar o bloque específico.

Se non supero a proba de acceso…

Cancelarase a inscrición no curso.

¿Hai límite de prazas?

Si, un mínimo de 10 e un máximo de 25 alumnos.

INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/LGfS2eEYHXdCtA6e8

 

 

 

Federación Galega de Surf e Bodyboard